Zdroj: AISLP Výběr léku

GLEPERIL 4 mg por. tbl. nob.
GLEPERIL 8 mg por. tbl. nob.

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze. Léčba symptomatického srdečního selhání. Stabilní ischemická choroba srdeční: snížení rizika kardiovaskulárních příhod u pacientů s infarktem myokardu a/nebo revaskularizací v anamnéze.
Výčet balení

0138300POR TBL NOB 14X4MGRp.
0138301POR TBL NOB 20X4MGRp.
0138302POR TBL NOB 28X4MGRp.
0138303POR TBL NOB 30X4MGRp.48.27
0138304POR TBL NOB 56X4MGRp.
0138305POR TBL NOB 60X4MGRp.
0138312POR TBL NOB 14X8MGRp.
0138313POR TBL NOB 20X8MGRp.
0138314POR TBL NOB 28X8MGRp.
0138315POR TBL NOB 30X8MGRp.96.53
0138316POR TBL NOB 56X8MGRp.
0138317POR TBL NOB 60X8MGRp.