Zdroj: AISLP Výběr léku

NOLPAZA 40 mg inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Duodenální vředy, žaludeční vředy, refluxní ezofagitida. Zollinger-Ellisonův syndrom a další hypersekreční stavy.
Výčet balení

0138217INJ PLV SOL 1X40MGRp.133.41
0138218INJ PLV SOL 5X40MGRp.667.09
0138219INJ PLV SOL 10X40MGRp.
0138220INJ PLV SOL 20X40MGRp.2 668.35

NOLPAZA 20 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Dospělí a mladiství od 12 let: Symptomatická léčba refluxní choroby jícnu. Dlouhodobá léčba a prevence recidivy refluxní ezofagitidy. Dospělí: Profylaxe gastroduodenálních vředů vyvolaných užíváním NSAID u rizikových pacientů.
Výčet balení

0109396POR TBL ENT 7X20MGVP
0109397POR TBL ENT 14X20MGVP
0109398POR TBL ENT 15X20MGRp.
0109399POR TBL ENT 28X20MGRp.
0109400POR TBL ENT 30X20MGRp.
0109401POR TBL ENT 56X20MGRp.
0109402POR TBL ENT 60X20MGRp.
0109403POR TBL ENT 84X20MGRp.
0109404POR TBL ENT 100X20MGRp.102.93
0109405POR TBL ENT 112X20MGRp.
0109406POR TBL ENT 140X20MGRp.
0109407POR TBL ENT 250X20MGRp.
0125101POR TBL ENT 100X1X20MGRp.
0162079POR TBL ENT 98X20MGRp.100.86
0162080POR TBL ENT 100X20MGRp.102.93
0203102POR TBL ENT 20X20MGRp.
0203103POR TBL ENT 50X20MGRp.
0203104POR TBL ENT 50X1X20MGRp.
0203105POR TBL ENT 90X20MGRp.

NOLPAZA 40 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Dospělí a dospívající ve věku od 12 let: Refluxní ezofagitida. Dospělí: Eradikace H. pylori v kombinaci s adekvátní terapií antibiotiky u pacientů s vředy souvisejícími s H. pylori. Žaludeční a duodenální vředy. Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné stavy patologické hypersekrece.
Výčet balení

0109408POR TBL ENT 7X40MGRp.
0109409POR TBL ENT 14X40MGRp.28.81
0109410POR TBL ENT 15X40MGRp.
0109411POR TBL ENT 28X40MGRp.57.64
0109412POR TBL ENT 30X40MGRp.
0109413POR TBL ENT 56X40MGRp.
0109414POR TBL ENT 60X40MGRp.
0109415POR TBL ENT 84X40MGRp.172.91
0109416POR TBL ENT 100X40MGRp.
0109417POR TBL ENT 112X40MGRp.
0109418POR TBL ENT 140X40MGRp.
0109419POR TBL ENT 250X40MGRp.
0125102POR TBL ENT 100X1X40MGRp.
0162081POR TBL ENT 98X40MGRp.
0162082POR TBL ENT 100X40MGRp.
0203098POR TBL ENT 20X40MGRp.
0203099POR TBL ENT 50X40MGRp.
0203100POR TBL ENT 50X1X40MGRp.
0203101POR TBL ENT 90X40MGRp.