Zdroj: AISLP Výběr léku

NEPHROTECT inf. sol.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, SRN.

Parenterální výživa.

Součást parenterální výživy pro pacienty s renálními poruchami, jestliže je orální nebo enterální výživa nemožná, nedostatečná nebo kontraindikovaná. Roztok muže být použit pro pacienty s akutním nebo chronickým renálním selháním, včetně pacientů na dialýze; může být také použit jako doplňková parenterální výživa během dialýzy.
Výčet balení

0137500INF SOL 1X250MLRp.
0142001INF SOL 10X250MLRp.
0142002INF SOL 1X500MLRp.
0142003INF SOL 10X500MLRp.