Zdroj: AISLP Výběr léku

ADENOCOR inj. sol.

Sanofi-aventis s.r.o., Praha, ČR.

Antiarytmikum.

Ukončení běhu paroxyzmální supraventrikulární tachykardie, diagnostika tachyarytmií s úzkým nebo širokým komplexem QRS. Senzibilizace při elektrofyziologických vyšetřeních v srdečních dutinách. Pediatrická populace: urgentní kardioverze na normální sinusový rytmus u paroxyzmální supraventrikulární tachykardie.

0137238INJ SOL 6X2ML/6MGRp.755.05