Zdroj: AISLP Výběr léku

MAGNEGITA 500 mikromol/ml inj. sol.
injekční roztok

Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH, Köln, SRN.

Diagnostikum.

Zvýraznění zobrazení při vyšetření kraniální a spinální magnetickou rezonancí a celotělovou magnetickou rezonancí. MR angiografie (s výjimkou koronárních artérií) k vyšetření stenóz, okluzí a kolaterál. Zobrazení akutně poškozené tkáně srdečního svalu.
Výčet balení

0136399INJ SOL 1X10ML IRp.
0136400INJ SOL 1X100ML IIRp.
0136401INJ SOL 1X15ML IRp.
0136402INJ SOL 1X20ML IRp.
0136403INJ SOL 1X30ML IRp.
0136404INJ SOL 1X5ML IRp.
0136405INJ SOL 10X10ML IRp.
0136406INJ SOL 10X100ML IIRp.
0136407INJ SOL 10X15ML IRp.
0136408INJ SOL 10X20ML IRp.
0136409INJ SOL 10X30ML IRp.
0136410INJ SOL 10X5ML IRp.