Zdroj: AISLP Výběr léku

HEDONIN 25 mg por. tbl. flm.
HEDONIN 100 mg por. tbl. flm.
HEDONIN 200 mg por. tbl. flm.

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence u pacientů, u nichž manická, smíšená nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0176114POR TBL FLM 30X100MGRp.
0176115POR TBL FLM 60X100MGRp.295.22
0176116POR TBL FLM 90X100MGRp.
0176117POR TBL FLM 30X200MGRp.
0176118POR TBL FLM 60X200MGRp.393.63
0176119POR TBL FLM 90X200MGRp.
0176126POR TBL FLM 10X25MGRp.
0176127POR TBL FLM 30X25MGRp.36.91
0176128POR TBL FLM 60X25MGRp.