Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-LETROZOL 2.5 mg por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.
Výčet balení

0135988POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0135989POR TBL FLM 14X2.5MGRp.
0135990POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0135991POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39
0135992POR TBL FLM 100X2.5MGRp.1 834.64