Zdroj: AISLP Výběr léku

CAZACOMBI 5 mg/12.5 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba hypertenze u dospělých, u kterých není krevní tlak dostatečně upraven samotným cilazaprilem.
Výčet balení

0134865POR TBL FLM 28Rp.151.30
0134866POR TBL FLM 30Rp.
0134867POR TBL FLM 56Rp.
0134868POR TBL FLM 60Rp.
0134869POR TBL FLM 84Rp.
0134870POR TBL FLM 90Rp.
0134871POR TBL FLM 98Rp.