Zdroj: AISLP Výběr léku

ISOLYTE inf. sol.

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR.

Infuzní terapie, elektrolyty.

Extracelulární dehydratace, bez ohledu na příčinu (zvracení, průjem, píštěle apod.). Hypovolemie, bez ohledu na příčinu (hemoragický šok, popáleniny, perioperativní ztráta tekutin a elektrolytů). Mírná metabolická acidóza.
Výčet balení

0134820INF SOL 20X500MLRp.
0134821INF SOL 10X1000MLRp.
0134822INF SOL 10X500MLRp.
0134823INF SOL 20X500MLRp.
0134824INF SOL 10X1000MLRp.