Zdroj: AISLP Výběr léku

TETMODIS 25 mg por. tbl. nob.
tablety

AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Wien, Rakousko.

Léčivo nervového systému.

Léčba hyperkinetických pohybových poruch spojených s Huntingtonovou choreou.

0202363POR TBL NOB 112X25MGRp.3 546.67