Zdroj: AISLP Výběr léku

LESTARA 2.5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Ardez Pharma s.r.o., Kosoř, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.
Výčet balení

0134582POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0134583POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39
0134584POR TBL FLM 60X2.5MGRp.