Zdroj: AISLP Výběr léku

SMOFKABIVEN inf. eml.

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR.

Parenterální výživa.

Parenterální výživa pro dospělé pacienty, u nichž perorální nebo enterální není možná, je nedostačující nebo je kontraindikována.
Výčet balení

0132501INF EML 1X986MLRp.
0132502INF EML 1X1477MLRp.
0132503INF EML 1X1970MLRp.
0132504INF EML 1X2463MLRp.
0132505INF EML 4X986MLRp.
0132506INF EML 4X1477MLRp.
0132507INF EML 2X1970MLRp.
0132508INF EML 2X2463MLRp.
0151107INF EML 1X986ML BIORp.
0151108INF EML 4X986ML BIORp.
0151109INF EML 1X1477ML BIORp.
0151110INF EML 4X1477ML BIORp.
0151111INF EML 1X1970ML BIORp.
0151112INF EML 4X1970ML BIORp.
0151113INF EML 1X2463ML BIORp.
0151114INF EML 3X2463ML BIORp.
0198809INF EML 1X493MLRp.
0198810INF EML 6X493MLRp.
0198811INF EML 1X493ML BIORp.
0198812INF EML 6X493ML BIORp.

SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE inf. eml.

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR.

Parenterální výživa.

Parenterální výživa pro dospělé pacienty, u nichž perorální nebo enterální není možná, je nedostačující nebo je kontraindikována.
Výčet balení

0132509INF EML 1X986MLRp.
0132510INF EML 1X1477MLRp.
0132511INF EML 1X1970MLRp.
0132512INF EML 1X2463MLRp.
0132513INF EML 4X986MLRp.
0132514INF EML 4X1477MLRp.
0132515INF EML 2X1970MLRp.
0132516INF EML 2X2463MLRp.
0151115INF EML 1X986ML BIORp.
0151116INF EML 4X986ML BIORp.
0151117INF EML 1X1477ML BIORp.
0151118INF EML 4X1477ML BIORp.
0151119INF EML 1X1970ML BIORp.
0151120INF EML 4X1970ML BIORp.
0151121INF EML 1X2463ML BIORp.
0151122INF EML 3X2463ML BIORp.
0198813INF EML 1X493ML BIORp.
0198814INF EML 6X493ML BIORp.

SMOFKABIVEN PERIPHERAL inf. eml.

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR.

Parenterální výživa.

Parenterální výživa pro dospělé pacienty, u nichž perorální nebo enterální není možná, je nedostačující nebo je kontraindikována.
Výčet balení

0141017INF EML 1X1206ML EXRp.
0141018INF EML 4X1206ML EXRp.
0141019INF EML 1X1904ML EXRp.
0141020INF EML 3X1904ML EXRp.
0151828INF EML 1X1206ML BIORp.
0151829INF EML 4X1206ML BIORp.
0151830INF EML 1X1904ML BIORp.
0151831INF EML 4X1904ML BIORp.
0162766INF EML 1X1448ML EXRp.
0162767INF EML 4X1448ML EXRp.
0162768INF EML 1X1448ML BIORp.
0162769INF EML 4X1448ML BIORp.