Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-DONEPEZIL 5 mg por. tbl. flm.
APO-DONEPEZIL 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Léčivo proti demenci, inhibitor acetylcholinesterázy.

Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.
Výčet balení

0131503POR TBL FLM 28X5MGRp.
0131504POR TBL FLM 30X5MGRp.283.09
0131505POR TBL FLM 100X5MGRp.
0131506POR TBL FLM 100X10MGRp.1 887.31
0131507POR TBL FLM 30X10MGRp.566.19
0131509POR TBL FLM 28X10MGRp.
0155072POR TBL FLM 30X5MGRp.
0155073POR TBL FLM 30X10MGRp.
0192493POR TBL FLM 56X10MGRp.
0192494POR TBL FLM 98X10MGRp.