Zdroj: AISLP Výběr léku

AVELOX 400 mg/250 ml inf. sol.
infuzní roztok

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Chemoterapeutikum ze skupiny fluorochinolonů.

Léčba komunitní pneumonie (CAP), léčba komplikovaných infekcí kůže a kožních struktur (cSSSI) v případě, kdy užití antibiotik běžně doporučovaných k iniciální léčbě těchto infekcí není považováno za vhodné.
Výčet balení

0162806INF SOL 5X250ML/400MGRp.
0162807INF SOL 12X250ML/400MGRp.
0162808INF SOL 5X250ML/400MGRp.
0162809INF SOL 1X250ML/400MGRp.863.17

AVELOX por. tbl. flm.
400 mg, potahované tablety

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Chemoterapeutikum ze skupiny fluorochinolonů.

Léčba infekcí u pacientů starších 18 let způsobených bakteriemi citlivými na moxifloxacin v případě, kdy užití antibiotik běžně užívaných k úvodní léčbě těchto infekcí není považováno za vhodné nebo tato antibiotika nebyla účinná: akutní bakteriální sinusitida, akutní exacerbace chronické bronchitidy, komunitní pneumonie (kromě závažných případů), lehké až středně závažné záněty pánevní oblasti.
Výčet balení

0154165POR TBL FLM 5X400MGRp.490.53
0154166POR TBL FLM 7X400MGRp.
0154167POR TBL FLM 10X400MGRp.
0154168POR TBL FLM 25X400MGRp.
0154169POR TBL FLM 50X400MGRp.
0154170POR TBL FLM 70X400MGRp.
0154171POR TBL FLM 80X400MGRp.
0154172POR TBL FLM 100X400MGRp.
0154173POR TBL FLM 1X400MGRp.