Zdroj: AISLP Výběr léku

BICASIL 150 mg por. tbl. flm.

Farmaprojects S.A., Barcelona, Španělsko.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Jako samostatná nebo adjuvantní léčba k radikální prostatektomii či radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese onemocnění.
Výčet balení

0203766POR TBL FLM 28X150MGRp.
0203767POR TBL FLM 30X150MGRp.