Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-BICALUTAMID 50 por. tbl. flm.
APO-BICALUTAMID 150 por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Apo-Bicalutamid 50: Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH nebo chirurgickou kastrací. Apo-Bicalutamid 150: Samostatně nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese nemoci.
Výčet balení

0129919POR TBL FLM 28X150MGRp.
0129920POR TBL FLM 30X150MGRp.1 169.04
0129921POR TBL FLM 100X150MGRp.
0142297POR TBL FLM 28X50MGRp.
0142298POR TBL FLM 30X50MGRp.221.66