Zdroj: AISLP Výběr léku

ELOINE 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce.
Výčet balení

0129844POR TBL FLM 1X28Rp.
0129845POR TBL FLM 3X28Rp.
0129846POR TBL FLM 6X28Rp.