Zdroj: AISLP Výběr léku

YAZ 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce.
Výčet balení

0129841POR TBL FLM 1X28Rp.
0129842POR TBL FLM 3X28Rp.
0129843POR TBL FLM 6X28Rp.
0199487POR TBL FLM 13X28Rp.

YAZ 0.02 mg/3 mg por. tbl. flm.
potahované tablety; souběžný dovoz

Berlex, Especialidades Farmaceuticas LDA, Carnaxide, Portugalsko. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Hormonální kontraceptivum.

Perorální kontracepce.

0132703POR TBL FLM 3X28Rp.