Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-QUETIAPIN 25 mg por. tbl. flm.
APO-QUETIAPIN 100 mg por. tbl. flm.
APO-QUETIAPIN 200 mg por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem.
Výčet balení

0129827POR TBL FLM 30X25MGRp.36.91
0129828POR TBL FLM 100X25MGRp.
0129829POR TBL FLM 30X100MGRp.147.61
0129830POR TBL FLM 100X100MGRp.
0129831POR TBL FLM 30X200MGRp.196.81
0129832POR TBL FLM 100X200MGRp.
0202990POR TBL FLM 60X100MGRp.
0202991POR TBL FLM 60X200MGRp.