Zdroj: AISLP Výběr léku

FINARD 5 mg por. tbl. flm.

Ardez Pharma s.r.o., Kosoř, ČR.

Urologikum, inhibitor testosteron 5-alfa-reduktázy

Léčba symptomatické benigní hyperplazie prostaty.
Výčet balení

0129213POR TBL FLM 10X5MGRp.
0129214POR TBL FLM 14X5MGRp.
0129215POR TBL FLM 28X5MGRp.
0129216POR TBL FLM 30X5MGRp.223.66
0129217POR TBL FLM 60X5MGRp.447.31
0129218POR TBL FLM 500X5MGRp.
0180432POR TBL FLM 90X5MGRp.784.76