Zdroj: AISLP Výběr léku

BRAVELLE 75 IU inj. pso. lqf.

Ferring-Léčiva a.s., Jesenice u Prahy, ČR.

Hormon, humánní gonadotropin.

Pro léčbu ženské infertility při těchto klinických situacích: anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií, PCOD) u žen, které nereagovaly na léčbu klomifen-citrátem; řízená hyperstimulace ovarií k indukci vývoje mnohočetných folikulů v programech asistované reprodukce.
Výčet balení

0128274INJ PSO LQF 5+5X1MLRp.
0128275INJ PSO LQF 10+10X1MLRp.2 329.86
0122833INJ PSO LQF 10+10X1ML+SOUPRAVARp.
0122834INJ PSO LQF 5+5X1ML+SOUPRAVARp.
0122835INJ PSO LQF 30+30X1ML+SOUPRAVARp.