Zdroj: AISLP Výběr léku

BINABIC 50 mg por. tbl. flm.
BINABIC 150 mg por. tbl. flm.

Oncogenerica Sp. z o.o., Warszawa, Polsko.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Binabic 50 mg: Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH nebo chirurgickou kastrací. Binabic 150 mg: Jako samostatná nebo adjuvantní léčba k radikální prostatektomii či radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese nemoci.
Výčet balení

0128123POR TBL FLM 28X50MGRp.206.89
0128124POR TBL FLM 30X50MGRp.
0128125POR TBL FLM 28X150MGRp.1 091.10
0128126POR TBL FLM 30X150MGRp.
0185519POR TBL FLM 98X150MGRp.3 818.86