Zdroj: AISLP Výběr léku

DRACENAX 2.5 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.
Výčet balení

0127978POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0127979POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0127980POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39
0127981POR TBL FLM 50X2.5MGRp.
0127982POR TBL FLM 60X2.5MGRp.
0127983POR TBL FLM 84X2.5MGRp.
0127984POR TBL FLM 90X2.5MGRp.1 651.18
0127985POR TBL FLM 98X2.5MGRp.
0127986POR TBL FLM 100X2.5MGRp.