Zdroj: AISLP Výběr léku

[18F]FDG-FR inj. sol.

Eckert and Ziegler Radiopharma GmbH, Berlin, SRN.

Diagnostické radiofarmakum.

Diagnostikum pro pozitronovou emisní tomografii (PET): lokalizace a stanovení stadia některých zhoubných nádorů a jejich metastáz s afinitou k 2-(18F)-FDG; zobrazení přežívajícího (viabilního) myokardu u ischemické choroby srdeční; lokalizace epileptogenního ložiska.

0127548INJ SOL 15MLX0.3-3.1GB/MLRp.