Zdroj: AISLP Výběr léku

AMESOS 10 mg/5 mg por. tbl. nob.
AMESOS 20 mg/5 mg por. tbl. nob.
AMESOS 20 mg/10 mg por. tbl. nob.
tablety

Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a blokátor kalciového kanálu.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých, u kterých je již krevní tlak přiměřeně kontrolován lisinoprilem a amlodipinem v dávkách odpovídajících obsahu léčivých látek v přípravku.
Výčet balení

0127546POR TBL NOB 30Rp.104.76
0144794POR TBL NOB 30Rp.209.53
0144795POR TBL NOB 90Rp.628.59
0177394POR TBL NOB 30Rp.
0177395POR TBL NOB 90Rp.419.05
0180433POR TBL NOB 90Rp.314.29