Zdroj: AISLP Výběr léku

ALOZEX 1 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba pokročilého karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory u postmenopauzálních žen. Adjuvantní léčba časného stadia invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory. Adjuvantní léčba časného stadia invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory, které jsou již 2-3 roky adjuvantně léčeny tamoxifenem.
Výčet balení

0187540POR TBL FLM 20X1MGRp.
0187541POR TBL FLM 100X1MGRp.1 834.64
0187542POR TBL FLM 300X1MGRp.
0187543POR TBL FLM 28X1MGRp.513.70
0187544POR TBL FLM 30X1MGRp.
0187545POR TBL FLM 50X1MGRp.
0187546POR TBL FLM 84X1MGRp.
0187547POR TBL FLM 98X1MGRp.