Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-TIC por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Protidestičkové léčivo.

Prevence cévní mozkové příhody u rizikových pacientů, prevence vzniku trombotických a tromboembolických komplikací u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu intermitentních klaudikací, prevence opakující se trombózy při chronické hemodialýze, prevence subakutních reokluzí po implantaci koronárních stentů.

0125520POR TBL FLM 30X250MGRp.198.41
0125521POR TBL FLM 100X250MGRp.661.37