Zdroj: AISLP Výběr léku

ATRIANCE 5 mg/ml inf. sol.
infuzní roztok

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Léčba pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií z T-buněk (T-ALL) a lymfoblastickým lymfomem z T-buněk (T-LBL), jejichž onemocnění neodpovídalo na léčbu nebo u kterých došlo k relapsu po léčbě nejméně dvěma chemoterapeutickými režimy.

0125216IVN INF SOL 6X50MLRp.