Zdroj: AISLP Výběr léku

TRITAZIDE 2.5 mg/12.5 mg por. tbl. nob.
TRITAZIDE 5 mg/25 mg por. tbl. nob.

Sanofi-aventis s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba hypertenze u pacientů, u nichž nelze adekvátní kontroly krevního tlaku dosáhnout monoterapií.
Výčet balení

0125098POR TBL NOB 28Rp.90.80
0125099POR TBL NOB 28Rp.121.04
0207117POR TBL NOB 10Rp.
0207118POR TBL NOB 14Rp.
0207119POR TBL NOB 18Rp.
0207120POR TBL NOB 20Rp.
0207121POR TBL NOB 30Rp.
0207122POR TBL NOB 45Rp.
0207123POR TBL NOB 50Rp.
0207124POR TBL NOB 56Rp.
0207125POR TBL NOB 60Rp.
0207126POR TBL NOB 98Rp.
0207127POR TBL NOB 99Rp.
0207128POR TBL NOB 100Rp.
0207129POR TBL NOB 300Rp.
0207130POR TBL NOB 320 HRp.
0207131POR TBL NOB 10Rp.
0207132POR TBL NOB 14Rp.
0207133POR TBL NOB 18Rp.
0207134POR TBL NOB 20Rp.
0207135POR TBL NOB 30Rp.
0207136POR TBL NOB 45Rp.
0207137POR TBL NOB 50Rp.
0207138POR TBL NOB 56Rp.
0207139POR TBL NOB 60Rp.
0207140POR TBL NOB 98Rp.
0207141POR TBL NOB 99Rp.
0207142POR TBL NOB 100Rp.
0207143POR TBL NOB 300Rp.
0207144POR TBL NOB 320 HRp.