Zdroj: AISLP Výběr léku

ONCOZOL 2.5 mg por. tbl. flm.

Helvetia Pharma a.s., Praha, ČR.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Léčba karcinomu prsu u žen v postmenopauze.

0124919POR TBL FLM 30X2.5MGRp.550.39