Zdroj: AISLP Výběr léku

GEMCITABIN ACCORD 200 mg inf. plv. sol.
GEMCITABIN ACCORD 1 g inf. plv. sol.
GEMCITABIN ACCORD 2 g inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0124422INF PLV SOL 1X200MGRp.621.63
0124423INF PLV SOL 1X1GMRp.3 108.18
0166700INF PLV SOL 1X2GMRp.

GEMCITABINE ACCORD 100 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Karcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0178169INF CNC SOL 1X2ML/200MGRp.709.96
0178170INF CNC SOL 1X10ML/1GMRp.3 549.81
0178171INF CNC SOL 1X15ML/1.5GMRp.3 145.65
0178172INF CNC SOL 1X20ML/2GMRp.7 099.61

GEMCITABINE CSC PHARMACEUTICALS 200 mg inf. plv. sol.
GEMCITABINE CSC PHARMACEUTICALS 1000 mg inf. plv. sol.

GP-Pharm S.A., Sant Quinti de Mediona (Barcelona), Španělsko.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0203381INF PLV SOL 1X1000MGRp.
0203382INF PLV SOL 1X200MGRp.

GEMCITABIN EBEWE 40 mg/ml inf. cnc. sol.

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0160676INF CNC SOL 1X5ML/200MGRp.709.96
0160677INF CNC SOL 5X5ML/200MGRp.
0160678INF CNC SOL 10X5ML/200MGRp.
0160679INF CNC SOL 1X25ML/1000MGRp.
0160680INF CNC SOL 1X50ML/2000MGRp.
0172173INF CNC SOL 1X50ML/2000MG PŘEBRp.7 099.61
0172174INF CNC SOL 1X25ML/1000MG PŘEBRp.3 549.81
0172175INF CNC SOL 5X5ML/200MG PŘEBRp.
0172176INF CNC SOL 10X5ML/200MG PŘEBRp.
0172177INF CNC SOL 1X5ML/200MG PŘEBRp.

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0148679INF CNC SOL 1X5.3ML/200MGRp.525.90
0148680INF CNC SOL 1X26.3ML/1GMRp.2 555.91
0148681INF CNC SOL 1X52.6ML/2GMRp.7 099.62

GEMCITABINE KABI 38 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0197875INF CNC SOL 1X200MG/5.26MLRp.
0197876INF CNC SOL 1X1000MG/26.3MLRp.
0197877INF CNC SOL 1X2000MG/52.6MLRp.

GEMCITABINE KABI 40 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0183244INF CNC SOL 1X5ML/200MGRp.
0183245INF CNC SOL 1X25ML/1000MGRp.
0183246INF CNC SOL 1X50ML/2000MGRp.

GEMCITABINE MEDAC 38 mg/ml inf. plv. sol.

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Hamburg, SRN.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0131820INF PLV SOL 1X200MGRp.
0131821INF PLV SOL 1X1000MGRp.2 097.09
0131822INF PLV SOL 1X1500MGRp.3 145.64

GEMCITABIN MYLAN 38 mg/ml inf. plv. sol.

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0145951INF PLV SOL 1X200MGRp.709.96
0145952INF PLV SOL 5X200MGRp.
0145953INF PLV SOL 10X200MGRp.
0145954INF PLV SOL 20X200MGRp.
0145955INF PLV SOL 1X1GMRp.3 416.20
0145956INF PLV SOL 5X1GMRp.
0145957INF PLV SOL 10X1GMRp.
0145958INF PLV SOL 20X1GMRp.
0162819INF PLV SOL 1X2GMRp.
0162820INF PLV SOL 5X2GMRp.
0162821INF PLV SOL 10X2GMRp.
0162822INF PLV SOL 20X2GMRp.

GEMCITABIN STRIDES 38 mg/ml inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0213460INF PLV SOL 1X200MGRp.
0213461INF PLV SOL 1X1GMRp.

GEMCITABIN TEVA 40 mg/ml inf. cnc. sol.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Karcinom močového měchýře. Adenokarcinom pankreatu. Nemalobuněčný karcinom plic. Karcinom prsu. Karcinom ovaria.
Výčet balení

0184313INF CNC SOL 1X5ML/200MG PŘEBRp.
0184314INF CNC SOL 1X25ML/1000MG PŘEBRp.
0184315INF CNC SOL 1X50ML/2000MG PŘEBRp.
0184316INF CNC SOL 1X5ML/200MGRp.621.63
0184317INF CNC SOL 1X25ML/1000MGRp.3 108.18
0184318INF CNC SOL 1X50ML/2000MGRp.6 216.38