Zdroj: AISLP Výběr léku

EPIRUBICIN ACCORD 2 mg/ml inj.+inf. sol.

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Léčba řady nádorových onemocnění včetně karcinomu prsu a karcinomu žaludku. Intravezikální podání je přínosné v léčbě papilárního karcinomu močového měchýře z přechodných buněk, karcinomu močového měchýře in situ, v profylaxi recidiv povrchového karcinomu močového měchýře po transuretrální resekci.
Výčet balení

0124348INJ+INF SOL 1X5ML/10MG IRp.315.13
0155097INJ+INF SOL 1X10ML/20MG IRp.
0155098INJ+INF SOL 1X25ML/50MG IRp.1 575.66
0155099INJ+INF SOL 1X100ML/200MG IRp.6 302.64
0199362INJ+INF SOL 1X50ML/100MG IRp.
0199363INJ+INF SOL 1X5ML/10MG IIRp.
0199364INJ+INF SOL 1X10ML/20MG IIRp.
0199365INJ+INF SOL 1X25ML/50MG IIRp.
0199366INJ+INF SOL 1X100ML/200MG IIRp.
0199367INJ+INF SOL 1X50ML/100MG IIRp.

EPIRUBICIN ACTAVIS 2 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Actavis Group HF, Hafnarfjördur, Island.

Cytostatikum.

Léčba řady nádorových onemocnění včetně karcinomu prsu, pokročilého ovariálního karcinomu, karcinomu žaludku a malobuněčného karcinomu plic. Intravezikální podání je přínosné v léčbě papilárního karcinomu močového měchýře z přechodných buněk, karcinomu močového měchýře in situ, v profylaxi recidiv povrchového karcinomu močového měchýře po transuretrální resekci.
Výčet balení

0116147INJ SOL 1X5MLRp.315.13
0119586INJ SOL 1X5ML OBALRp.315.13
0119587INJ SOL 1X10MLRp.
0119588INJ SOL 1X10ML OBALRp.
0119589INJ SOL 1X25MLRp.1 575.66
0119590INJ SOL 1X25ML OBALRp.1 575.66
0119591INJ SOL 1X50MLRp.
0119592INJ SOL 1X50ML OBALRp.
0119593INJ SOL 1X100MLRp.
0119594INJ SOL 1X100ML OBALRp.

EPIRUBICIN STRIDES 2 mg/ml inj.+inf. sol.
injekční nebo infuzní roztok

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Cytostatikum.

Léčba řady nádorových onemocnění včetně karcinomu prsu a karcinomu žaludku. Intravezikální podání je přínosné v léčbě papilárního karcinomu močového měchýře z přechodných buněk, karcinomu močového měchýře in situ, v profylaxi recidiv povrchového karcinomu močového měchýře po transuretrální resekci.
Výčet balení

0213458INJ+INF SOL 1X25ML/50MGRp.
0213459INJ+INF SOL 1X100ML/200MGRp.