Zdroj: AISLP Výběr léku

XALEEC 8 mg por. tbl. nob.
XALEEC 16 mg por. tbl. nob.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II.

Léčba hypertenze u dospělých a dětí od 6 let. Léčba dospělých pacientů se srdečním selháním s dysfunkcí levé komory (EF <= 40%) v případě intolerance ACEI, nebo jako přídatná léčba k ACEI pokud nejsou tolerovány antagonisté mineralokortikoidních receptorů.
Výčet balení

0124261POR TBL NOB 7X8MGRp.
0124262POR TBL NOB 14X8MGRp.
0124263POR TBL NOB 20X8MGRp.
0124264POR TBL NOB 28X8MGRp.
0124265POR TBL NOB 30X8MGRp.54.98
0124266POR TBL NOB 50X8MGRp.
0124267POR TBL NOB 56X8MGRp.
0124268POR TBL NOB 58X8MGRp.
0124269POR TBL NOB 60X8MGRp.
0124270POR TBL NOB 84X8MGRp.
0124271POR TBL NOB 90X8MGRp.
0124272POR TBL NOB 91X8MGRp.
0124273POR TBL NOB 98X8MGRp.
0124274POR TBL NOB 100X8MGRp.183.27
0124275POR TBL NOB 250X8MGRp.
0124276POR TBL NOB 300X8MGRp.
0124277POR TBL NOB 50X8MGRp.
0124278POR TBL NOB 30X8MGRp.
0124279POR TBL NOB 100X8MGRp.
0124280POR TBL NOB 500X8MGRp.
0124281POR TBL NOB 7X16MGRp.
0124282POR TBL NOB 14X16MGRp.
0124283POR TBL NOB 20X16MGRp.
0124284POR TBL NOB 28X16MGRp.
0124285POR TBL NOB 30X16MGRp.109.97
0124286POR TBL NOB 50X16MGRp.
0124287POR TBL NOB 56X16MGRp.
0124288POR TBL NOB 58X16MGRp.
0124289POR TBL NOB 60X16MGRp.
0124290POR TBL NOB 84X16MGRp.
0124291POR TBL NOB 90X16MGRp.
0124292POR TBL NOB 91X16MGRp.
0124293POR TBL NOB 50X1X16MGRp.
0124294POR TBL NOB 98X16MGRp.
0124295POR TBL NOB 100X16MGRp.366.53
0124296POR TBL NOB 250X16MGRp.
0124297POR TBL NOB 300X16MGRp.
0124298POR TBL NOB 50X16MGRp.
0124299POR TBL NOB 30X16MGRp.
0124300POR TBL NOB 100X16MGRp.
0124301POR TBL NOB 500X16MGRp.
0155903POR TBL NOB 7X8MGRp.
0155904POR TBL NOB 14X8MGRp.
0155905POR TBL NOB 20X8MGRp.
0155906POR TBL NOB 28X8MGRp.
0155907POR TBL NOB 30X8MGRp.
0155908POR TBL NOB 50X8MGRp.
0155909POR TBL NOB 56X8MGRp.
0155910POR TBL NOB 58X8MGRp.
0155911POR TBL NOB 60X8MGRp.
0155912POR TBL NOB 84X8MGRp.
0155913POR TBL NOB 90X8MGRp.
0155914POR TBL NOB 91X8MGRp.
0155915POR TBL NOB 98X8MGRp.
0155916POR TBL NOB 100X8MGRp.
0155917POR TBL NOB 250X8MGRp.
0155918POR TBL NOB 300X8MGRp.
0155919POR TBL NOB 50X1X8MGRp.
0155920POR TBL NOB 7X16MGRp.
0155921POR TBL NOB 14X16MGRp.
0155922POR TBL NOB 20X16MGRp.
0155923POR TBL NOB 28X16MGRp.
0155924POR TBL NOB 30X16MGRp.
0155925POR TBL NOB 50X16MGRp.
0155926POR TBL NOB 56X16MGRp.
0155927POR TBL NOB 58X16MGRp.
0155928POR TBL NOB 60X16MGRp.
0155929POR TBL NOB 84X16MGRp.
0155930POR TBL NOB 90X16MGRp.
0155931POR TBL NOB 91X16MGRp.
0155932POR TBL NOB 98X16MGRp.
0155933POR TBL NOB 100X16MGRp.
0155934POR TBL NOB 250X16MGRp.
0155935POR TBL NOB 300X16MGRp.