Zdroj: AISLP Výběr léku

MYCOPHENOLATE MOFETIL APOTEX 250 mg por. cps. dur.
tobolky

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní transplantát ledvin, srdce nebo jater.
Výčet balení

0124068POR CPS DUR 100X250MGRp.1 914.77
0124069POR CPS DUR 300X250MGRp.
0124070POR CPS DUR 100X250MGRp.1 914.77

MYCOPHENOLATE MOFETIL APOTEX 500 mg por. tbl. flm.
tablety

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní transplantát ledvin, nebo jater.
Výčet balení

0124071POR TBL FLM 50X500MGRp.1 276.48
0124072POR TBL FLM 150X500MGRp.
0124073POR TBL FLM 50X500MGRp.1 276.48
0124074POR TBL FLM 100X500MGRp.2 552.96

MYCOPHENOLATE MOFETIL MYLAN 500 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Herts, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů po alogenní transplantaci ledvin, srdce nebo jater.
Výčet balení

0158396POR TBL FLM 20X500MG IRp.
0158397POR TBL FLM 20X500MG IIRp.
0158398POR TBL FLM 20X500MG IIIRp.
0158399POR TBL FLM 20X500MGRp.
0158401POR TBL FLM 50X500MG IRp.
0158402POR TBL FLM 50X500MG IIRp.
0158403POR TBL FLM 50X500MG IIIRp.
0158404POR TBL FLM 50X500MGRp.1 421.22
0158406POR TBL FLM 60X500MG IRp.
0158407POR TBL FLM 60X500MG IIRp.
0158408POR TBL FLM 60X500MG IIIRp.
0158409POR TBL FLM 60X500MGRp.
0158411POR TBL FLM 120X500MG IRp.
0158412POR TBL FLM 120X500MG IIRp.
0158413POR TBL FLM 120X500MG IIIRp.
0158414POR TBL FLM 120X500MGRp.
0158416POR TBL FLM 150X500MG IRp.
0158417POR TBL FLM 150X500MG IIRp.
0158418POR TBL FLM 150X500MG IIIRp.
0158419POR TBL FLM 150X500MGRp.
0158421POR TBL FLM 180X500MG IRp.
0158422POR TBL FLM 180X500MG IIRp.
0158423POR TBL FLM 180X500MG IIIRp.
0158424POR TBL FLM 180X500MGRp.
0158426POR TBL FLM 300X500MG IRp.
0158427POR TBL FLM 300X500MG IIRp.
0158428POR TBL FLM 300X500MG IIIRp.
0158429POR TBL FLM 300X500MGRp.
0158431POR TBL FLM 450X500MG IRp.
0158432POR TBL FLM 450X500MG IIRp.
0158433POR TBL FLM 450X500MG IIIRp.
0158434POR TBL FLM 450X500MGRp.
0158436POR TBL FLM 500X500MG IRp.
0158437POR TBL FLM 500X500MG IIRp.
0158438POR TBL FLM 500X500MG IIIRp.
0158439POR TBL FLM 500X500MGRp.

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg por. cps. dur.

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů s alogenním transplantátem ledvin, srdce nebo jater.
Výčet balení

0100972POR CPS DUR 50X250MGRp.
0100973POR CPS DUR 100X250MGRp.3 576.26
0100974POR CPS DUR 300X250MGRp.
0100975POR CPS DUR 250X250MGRp.

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů s alogenním transplantátem ledvin, srdce nebo jater.
Výčet balení

0123265POR TBL FLM 50X500MGRp.1 276.48
0123266POR TBL FLM 120X500MGRp.
0123267POR TBL FLM 150X500MGRp.
0123268POR TBL FLM 180X500MGRp.
0123269POR TBL FLM 50X500MGRp.1 276.48
0123270POR TBL FLM 150X500MGRp.
0123273POR TBL FLM 100X500MGRp.
0191150POR TBL FLM 250X500MGRp.

MYCOPHENOLATE MOFETIL STADA 250 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní transplantát ledvin, srdce nebo jater.
Výčet balení

0158817POR CPS DUR 100X250MGRp.3 239.22
0158818POR CPS DUR 300X250MGRp.
0158819POR CPS DUR 100X250MGRp.
0203322POR CPS DUR 50X250MGRp.

MYCOPHENOLATE MOFETIL STADA 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní transplantát ledvin, srdce nebo jater.
Výčet balení

0158820POR TBL FLM 50X500MGRp.2 160.04
0158821POR TBL FLM 150X500MGRp.
0158822POR TBL FLM 50X500MGRp.
0158823POR TBL FLM 100X500MGRp.
0203321POR TBL FLM 250X500MGRp.

MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 250 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.
Výčet balení

0029718POR CPS DUR 100X250MGRp.
0029719POR CPS DUR 300X250MGRp.
0193572POR CPS DUR 100X1X250MGRp.

MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.
Výčet balení

0029720POR TBL FLM 50X500MGRp.
0029721POR TBL FLM 150X500MGRp.
0193571POR TBL FLM 50X1X500MGRp.