Zdroj: AISLP Výběr léku

FLUDARABIN EBEWE 25 mg/ml inj.+inf. cnc. sol.
koncentrát pro injekční/infuzní roztok

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) B-buněčného typu u pacientů, kteří mají dostatečnou rezervu kostní dřeně. Léčba přípravkem v první linii by měla být zahájena pouze u pacientů v pokročilém stadiu choroby, tj. Rai III/IV (Binet C), nebo Rai I/II (Binet A/B) s doprovodnými symptomy nebo známkami progredujícího onemocnění.
Výčet balení

0122874INJ+INF CNC SOL 1X50MG/2MLRp.4 633.64
0122875INJ+INF CNC SOL 5X50MG/2MLRp.
0122876INJ+INF CNC SOL 10X50MG/2MLRp.

FLUDARABINE KABI 50 mg inj.+inf. plv. sol.
prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) B-buněčného typu u pacientů, kteří mají dostatečnou rezervu kostní dřeně. Léčba fludarabinem v první linii by měla být zahájena pouze u pacientů v pokročilém stadiu choroby, tj. Rai III/IV (Binet C), nebo Rai I/II (Binet A/B) s doprovodnými symptomy nebo známkami progredujícího onemocnění.

0183857INJ+INF PLV SOL 1X50MGRp.

FLUDARABINE-TEVA 25 mg/ml inj.+inf. cnc. sol.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) B-buněčného typu u pacientů, kteří mají dostatečnou rezervu kostní dřeně. Léčba přípravkem v první linii by měla být zahájena pouze u pacientů v pokročilém stadiu choroby, tj. Rai III/IV (Binet C), nebo Rai I/II (Binet A/B) s doprovodnými symptomy nebo známkami progredujícího onemocnění.

0001933INJ CNC SOL 50MG/2MLRp.4 633.64