Zdroj: AISLP Výběr léku

LANBICA 50 mg por. tbl. flm.
LANBICA 150 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Lanbica 50: Léčba pokročilého stádia karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH nebo chirurgickou kastrací. Lanbica 150: Samostatná nebo adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese nemoci.
Výčet balení

0176030POR TBL FLM 5X50MGRp.
0176031POR TBL FLM 7X50MGRp.
0176032POR TBL FLM 10X50MGRp.
0176033POR TBL FLM 14X50MGRp.
0176034POR TBL FLM 20X50MGRp.
0176035POR TBL FLM 28X50MGRp.
0176036POR TBL FLM 30X50MGRp.221.66
0176037POR TBL FLM 40X50MGRp.
0176038POR TBL FLM 50X50MGRp.
0176039POR TBL FLM 56X50MGRp.
0176040POR TBL FLM 80X50MGRp.
0176041POR TBL FLM 84X50MGRp.
0176042POR TBL FLM 90X50MGRp.
0176043POR TBL FLM 98X50MGRp.
0176044POR TBL FLM 100X50MGRp.
0176045POR TBL FLM 200X50MGRp.
0176046POR TBL FLM 280X50MGRp.
0176047POR TBL FLM 140X50MGRp.
0176048POR TBL FLM 5X150MGRp.
0176049POR TBL FLM 7X150MGRp.
0176050POR TBL FLM 10X150MGRp.
0176051POR TBL FLM 14X150MGRp.
0176052POR TBL FLM 20X150MGRp.
0176053POR TBL FLM 28X150MGRp.
0176054POR TBL FLM 30X150MGRp.1 169.04
0176055POR TBL FLM 40X150MGRp.
0176056POR TBL FLM 50X150MGRp.
0176057POR TBL FLM 56X150MGRp.
0176058POR TBL FLM 80X150MGRp.
0176059POR TBL FLM 84X150MGRp.
0176060POR TBL FLM 90X150MGRp.
0176061POR TBL FLM 98X150MGRp.
0176062POR TBL FLM 100X150MGRp.
0176063POR TBL FLM 140X150MGRp.
0176064POR TBL FLM 200X150MGRp.
0176065POR TBL FLM 280X150MGRp.