Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-FENO por. cps. dur.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Hypolipidemikum.

Léčba závažné hypertriglyceridemie s nebo bez nízké hladiny HDL cholesterolu. Smíšená hyperlipidemie, kdy je léčba statiny kontraindikována nebo není tolerována. Doplněk k léčbě statinem u smíšené hyperlipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž triglyceridy ani HDL cholesterol nejsou dostatečně kontrolovány.
Výčet balení

0122210POR CPS DUR 30X200MGRp.138.83
0122211POR CPS DUR 50X200MGRp.
0122212POR CPS DUR 100X200MGRp.462.79