Zdroj: AISLP Výběr léku

SAYANA 104 mg/0.65 ml inj. sus.
injekční suspenze

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Kontraceptivum.

Dlouhodobá antikoncepce pro ženy.

0121241INJ SUS 1X0.65ML/104MG + 1 JEHRp.
0198908INJ SUS 6X0.65ML/104MG + 6 JEHRp.