Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-PERINDO 4 mg por. tbl. nob.
APO-PERINDO 8 mg por. tbl. nob.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze. Léčba srdečního selhání. Stabilní ischemická choroba srdeční: snížení rizika kardiálních příhod u pacientů s infarktem myokardu a/nebo revaskularizací v anamnéze.
Výčet balení

0120786POR TBL NOB 4X4MGRp.
0120787POR TBL NOB 7X4MGRp.
0120788POR TBL NOB 14X4MGRp.
0120789POR TBL NOB 15X4MGRp.
0120790POR TBL NOB 28X4MGRp.
0120791POR TBL NOB 30X4MGRp.48.27
0120792POR TBL NOB 50X4MGRp.
0120793POR TBL NOB 56X4MGRp.
0120794POR TBL NOB 60X4MGRp.
0120795POR TBL NOB 90X4MGRp.
0120796POR TBL NOB 100X4MGRp.160.89
0120797POR TBL NOB 112X4MGRp.
0120798POR TBL NOB 120X4MGRp.
0120799POR TBL NOB 500X4MGRp.
0120800POR TBL NOB 4X8MGRp.
0120801POR TBL NOB 7X8MGRp.
0120802POR TBL NOB 14X8MGRp.
0120803POR TBL NOB 15X8MGRp.
0120804POR TBL NOB 28X8MGRp.
0120805POR TBL NOB 30X8MGRp.96.53
0120806POR TBL NOB 50X8MGRp.
0120807POR TBL NOB 56X8MGRp.
0120808POR TBL NOB 60X8MGRp.
0120809POR TBL NOB 90X8MGRp.
0120810POR TBL NOB 100X8MGRp.321.79
0120811POR TBL NOB 112X8MGRp.
0120812POR TBL NOB 120X8MGRp.
0120813POR TBL NOB 500X8MGRp.