Zdroj: AISLP Výběr léku

TOPIMARK 25 mg por. tbl. flm.
TOPIMARK 50 mg por. tbl. flm.
TOPIMARK 100 mg por. tbl. flm.

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Antiepileptikum.

Monoterapie epilepsie u dospělých a dětí od 6 let. Doplňková terapie epilepsie u dospělých a dětí od 2 let. Profylaxe migrenózních záchvatů u dospělých.
Výčet balení

0120497POR TBL FLM 4X25MGRp.
0120498POR TBL FLM 7X25MGRp.
0120499POR TBL FLM 10X25MGRp.
0120500POR TBL FLM 14X25MGRp.
0120501POR TBL FLM 20X25MGRp.
0120502POR TBL FLM 28X25MGRp.
0120503POR TBL FLM 50X25MGRp.
0120504POR TBL FLM 56X25MGRp.
0120505POR TBL FLM 60X25MGRp.
0120506POR TBL FLM 84X25MGRp.
0120507POR TBL FLM 90X25MGRp.
0120508POR TBL FLM 100X25MGRp.
0120509POR TBL FLM 120X25MGRp.
0120510POR TBL FLM 20X25MGRp.
0120511POR TBL FLM 28X25MGRp.
0120512POR TBL FLM 30X25MGRp.
0120513POR TBL FLM 50X25MGRp.
0120514POR TBL FLM 56X25MGRp.
0120515POR TBL FLM 60X25MGRp.
0120516POR TBL FLM 100X25MGRp.
0120517POR TBL FLM 200X25MGRp.
0120518POR TBL FLM 4X50MGRp.
0120519POR TBL FLM 7X50MGRp.
0120520POR TBL FLM 10X50MGRp.
0120521POR TBL FLM 14X50MGRp.
0120522POR TBL FLM 20X50MGRp.
0120523POR TBL FLM 28X50MGRp.
0120524POR TBL FLM 50X50MGRp.
0120525POR TBL FLM 56X50MGRp.
0120526POR TBL FLM 60X50MGRp.
0120527POR TBL FLM 84X50MGRp.
0120528POR TBL FLM 90X50MGRp.
0120529POR TBL FLM 100X50MGRp.
0120530POR TBL FLM 120X50MGRp.
0120531POR TBL FLM 20X50MGRp.
0120532POR TBL FLM 28X50MGRp.
0120533POR TBL FLM 30X50MGRp.
0120534POR TBL FLM 50X50MGRp.
0120535POR TBL FLM 56X50MGRp.
0120536POR TBL FLM 60X50MGRp.
0120537POR TBL FLM 100X50MGRp.
0120538POR TBL FLM 200X50MGRp.
0120539POR TBL FLM 4X100MGRp.
0120540POR TBL FLM 7X100MGRp.
0120541POR TBL FLM 10X100MGRp.
0120542POR TBL FLM 14X100MGRp.
0120543POR TBL FLM 20X100MGRp.
0120544POR TBL FLM 28X100MGRp.
0120545POR TBL FLM 50X100MGRp.
0120546POR TBL FLM 56X100MGRp.
0120547POR TBL FLM 60X100MGRp.
0120548POR TBL FLM 84X100MGRp.
0120549POR TBL FLM 90X100MGRp.
0120550POR TBL FLM 100X100MGRp.
0120551POR TBL FLM 120X100MGRp.
0120552POR TBL FLM 20X100MGRp.
0120553POR TBL FLM 28X100MGRp.
0120554POR TBL FLM 30X100MGRp.
0120555POR TBL FLM 50X100MGRp.
0120556POR TBL FLM 56X100MGRp.
0120557POR TBL FLM 60X100MGRp.
0120558POR TBL FLM 100X100MGRp.
0120559POR TBL FLM 200X100MGRp.
0122860POR TBL FLM 30X50MGRp.373.40
0122861POR TBL FLM 30X25MGRp.161.86
0122862POR TBL FLM 30X100MGRp.498.25
0203296POR TBL FLM 200X100MGRp.
0203297POR TBL FLM 200X25MGRp.
0203298POR TBL FLM 200X50MGRp.