Zdroj: AISLP Výběr léku

OLANZAPIN ACTAVIS 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN ACTAVIS 10 mg por. tbl. dis.

Actavis Group PTC EHF, Hafnarfjördur, Island.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0119747POR TBL DIS 35X5MGRp.
0119748POR TBL DIS 70X5MGRp.
0119749POR TBL DIS 35X5MGRp.
0119750POR TBL DIS 70X5MGRp.
0124001POR TBL DIS 7X5MGRp.
0124002POR TBL DIS 14X5MGRp.
0124003POR TBL DIS 28X5MGRp.700.43
0124004POR TBL DIS 30X5MGRp.
0124005POR TBL DIS 56X5MGRp.
0124006POR TBL DIS 100X5MGRp.
0124007POR TBL DIS 7X5MGRp.
0124008POR TBL DIS 14X5MGRp.
0124009POR TBL DIS 28X5MGRp.700.43
0124010POR TBL DIS 30X5MGRp.
0124011POR TBL DIS 56X5MGRp.
0124012POR TBL DIS 100X5MGRp.
0124013POR TBL DIS 30X5MGRp.
0124014POR TBL DIS 100X5MGRp.
0124015POR TBL DIS 7X10MGRp.
0124016POR TBL DIS 14X10MGRp.
0124017POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0124018POR TBL DIS 30X10MGRp.
0124019POR TBL DIS 56X10MGRp.
0124020POR TBL DIS 100X10MGRp.
0124021POR TBL DIS 7X10MGRp.
0124022POR TBL DIS 14X10MGRp.
0124023POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0124024POR TBL DIS 30X10MGRp.
0124025POR TBL DIS 56X10MGRp.
0124026POR TBL DIS 100X10MGRp.
0124027POR TBL DIS 30X10MGRp.
0124028POR TBL DIS 100X10MGRp.
0142387POR TBL DIS 35X10MGRp.
0142388POR TBL DIS 70X10MGRp.
0142389POR TBL DIS 35X10MGRp.
0142390POR TBL DIS 70X10MGRp.
0169037POR TBL DIS 96X5MGRp.
0169038POR TBL DIS 96X10MGRp.

OLANZAPIN APOTEX 2.5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN APOTEX 5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN APOTEX 7.5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN APOTEX 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0167689POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0167690POR TBL FLM 28X5MGRp.700.42
0167691POR TBL FLM 56X5MGRp.
0167692POR TBL FLM 28X7.5MGRp.
0167693POR TBL FLM 56X7.5MGRp.
0167694POR TBL FLM 28X10MGRp.934.66
0167695POR TBL FLM 56X10MGRp.
0168812POR TBL FLM 98X5MGRp.
0168815POR TBL FLM 98X10MGRp.

OLANZAPIN APOTEX 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN APOTEX 10 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN APOTEX 15 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN APOTEX 20 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0167696POR TBL DIS 28X5MGRp.700.43
0167697POR TBL DIS 56X5MGRp.
0167698POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0167699POR TBL DIS 56X10MGRp.1 869.34
0167700POR TBL DIS 28X15MGRp.
0167701POR TBL DIS 28X20MGRp.1 580.52
0167702POR TBL DIS 56X20MGRp.
0168813POR TBL DIS 98X5MGRp.
0168814POR TBL DIS 98X10MGRp.

OLANZAPIN BLUEFISH 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN BLUEFISH 10 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0165501POR TBL DIS 14X5MGRp.
0165502POR TBL DIS 28X5MGRp.700.42
0165503POR TBL DIS 14X10MGRp.
0165504POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0165505POR TBL DIS 56X10MGRp.

OLANZAPIN EGIS 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN EGIS 10 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN EGIS 15 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN EGIS 20 mg por. tbl. dis.

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0161296POR TBL DIS 28X5MGRp.700.43
0161297POR TBL DIS 30X5MGRp.
0161298POR TBL DIS 56X5MGRp.
0161299POR TBL DIS 60X5MGRp.
0161300POR TBL DIS 84X5MGRp.
0161301POR TBL DIS 90X5MGRp.
0161302POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0161303POR TBL DIS 30X10MGRp.
0161304POR TBL DIS 56X10MGRp.
0161305POR TBL DIS 60X10MGRp.
0161306POR TBL DIS 84X10MGRp.
0161307POR TBL DIS 90X10MGRp.
0161308POR TBL DIS 28X15MGRp.1 402.01
0161309POR TBL DIS 30X15MGRp.
0161310POR TBL DIS 56X15MGRp.
0161311POR TBL DIS 60X15MGRp.
0161312POR TBL DIS 84X15MGRp.
0161313POR TBL DIS 90X15MGRp.
0161314POR TBL DIS 28X20MGRp.1 580.52
0161315POR TBL DIS 30X20MGRp.
0161316POR TBL DIS 56X20MGRp.
0161317POR TBL DIS 60X20MGRp.
0161318POR TBL DIS 84X20MGRp.
0161319POR TBL DIS 90X20MGRp.

OLANZAPINE GLENMARK 2.5 mg por. tbl. nob.
OLANZAPINE GLENMARK 5 mg por. tbl. nob.
OLANZAPINE GLENMARK 7.5 mg por. tbl. nob.
OLANZAPINE GLENMARK 10 mg por. tbl. nob.
OLANZAPINE GLENMARK 15 mg por. tbl. nob.
OLANZAPINE GLENMARK 20 mg por. tbl. nob.
tablety

Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd., Kenton, Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0149974POR TBL NOB 28X2.5MGRp.
0149975POR TBL NOB 56X2.5MGRp.
0149976POR TBL NOB 70X2.5MGRp.
0149977POR TBL NOB 28X5MGRp.
0149978POR TBL NOB 56X5MGRp.
0149979POR TBL NOB 70X5MGRp.
0149980POR TBL NOB 28X7.5MGRp.
0149981POR TBL NOB 56X7.5MGRp.
0149982POR TBL NOB 70X7.5MGRp.
0149983POR TBL NOB 28X10MGRp.
0149984POR TBL NOB 56X10MGRp.
0149985POR TBL NOB 70X10MGRp.
0149986POR TBL NOB 28X15MGRp.
0149987POR TBL NOB 56X15MGRp.
0149988POR TBL NOB70X15MGRp.
0149989POR TBL NOB 28X20MGRp.
0149990POR TBL NOB 35X20MGRp.
0210111POR TBL NOB 56X20MGRp.
0210112POR TBL NOB 70X20MGRp.

OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 10 mg por. tbl. dis.
OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 15 mg por. tbl. dis.
OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 20 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd., Kenton, Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0149962POR TBL DIS 28X5MGRp.
0149963POR TBL DIS 56X5MGRp.
0149964POR TBL DIS 70X5MGRp.
0149965POR TBL DIS 28X10MGRp.
0149966POR TBL DIS 56X10MGRp.
0149967POR TBL DIS 70X10MGRp.
0149968POR TBL DIS 28X15MGRp.
0149969POR TBL DIS 56X15MGRp.
0149970POR TBL DIS 70X15MGRp.
0149971POR TBL DIS 28X20MGRp.
0149972POR TBL DIS 56X20MGRp.
0149973POR TBL DIS 70X20MGRp.

OLANZAPIN MYLAN 2.5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN MYLAN 5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN MYLAN 7.5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN MYLAN 10 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN MYLAN 15 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN MYLAN 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0193331POR TBL FLM 10X2.5MGRp.
0193332POR TBL FLM 30X2.5MGRp.
0193333POR TBL FLM 70(2X35)X2.5MGRp.
0193334POR TBL FLM 28X1X2.5MGRp.
0193335POR TBL FLM 10X5MGRp.
0193336POR TBL FLM 30X5MGRp.
0193337POR TBL FLM 70(2X35)X5MGRp.
0193338POR TBL FLM 28X1X5MGRp.
0193339POR TBL FLM 10X7.5MGRp.
0193340POR TBL FLM 30X7.5MGRp.
0193341POR TBL FLM 70(2X35)X7.5MGRp.
0193342POR TBL FLM 28X1X7.5MGRp.
0193343POR TBL FLM 56X1X7.5MGRp.
0193344POR TBL FLM 10X10MGRp.
0193345POR TBL FLM 30X10MGRp.
0193346POR TBL FLM 70(2X35)X10MGRp.
0193347POR TBL FLM 28X1X10MGRp.
0193348POR TBL FLM 10X15MGRp.
0193349POR TBL FLM 30X15MGRp.
0193350POR TBL FLM 70X(2X35)X15MGRp.
0193351POR TBL FLM 28X1X15MGRp.
0193352POR TBL FLM 10X20MGRp.
0193353POR TBL FLM 30X20MGRp.
0193354POR TBL FLM 70(2X35)X20MGRp.
0193355POR TBL FLM 28X1X20MGRp.
0193356POR TBL FLM 100X7.5MGRp.
0194793POR TBL FLM 98X1X5MGRp.
0194794POR TBL FLM 98X1X7.5MGRp.
0194795POR TBL FLM 98X1X10MGRp.
0500746POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0500747POR TBL FLM 35X2.5MGRp.
0500748POR TBL FLM 56X2.5MGRp.
0500749POR TBL FLM 70X2.5MGRp.
0500750POR TBL FLM 250X2.5MGRp.
0500751POR TBL FLM 500X2.5MGRp.
0500752POR TBL FLM 28X5MGRp.700.43
0500753POR TBL FLM 35X5MGRp.
0500754POR TBL FLM 56X5MGRp.
0500755POR TBL FLM 70X5MGRp.
0500756POR TBL FLM 250X5MGRp.
0500757POR TBL FLM 500X5MGRp.
0500758POR TBL FLM 28X7.5MGRp.
0500759POR TBL FLM 35X7.5MGRp.
0500760POR TBL FLM 56X7.5MGRp.
0500761POR TBL FLM 70X7.5MGRp.
0500762POR TBL FLM 100X7.5MGRp.
0500763POR TBL FLM 7X10MGRp.
0500764POR TBL FLM 28X10MGRp.934.66
0500765POR TBL FLM 35X10MGRp.
0500766POR TBL FLM 56X10MGRp.
0500767POR TBL FLM 70X10MGRp.
0500768POR TBL FLM 100X10MGRp.
0500769POR TBL FLM 500X10MGRp.
0500770POR TBL FLM 28X15MGRp.
0500771POR TBL FLM 35X15MGRp.
0500772POR TBL FLM 56X15MGRp.
0500773POR TBL FLM 70X15MGRp.
0500774POR TBL FLM 100X15MGRp.
0500775POR TBL FLM 28X20MGRp.
0500776POR TBL FLM 35X20MGRp.
0500777POR TBL FLM 56X20MGRp.
0500778POR TBL FLM 70X20MGRp.
0500779POR TBL FLM 100X20MGRp.

OLANZAPIN MYLAN 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN MYLAN 10 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN MYLAN 15 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0201191POR TBL DIS 7X5MGRp.
0201192POR TBL DIS 10X5MGRp.
0201193POR TBL DIS 14X5MGRp.
0201194POR TBL DIS 28X5MGRp.
0201195POR TBL DIS 30X5MGRp.
0201196POR TBL DIS 56X5MGRp.
0201197POR TBL DIS 98X5MGRp.
0201198POR TBL DIS 100X5MGRp.
0201199POR TBL DIS 250X5MGRp.
0201200POR TBL DIS 500X5MGRp.
0201201POR TBL DIS 7X5MGRp.
0201202POR TBL DIS 10X5MGRp.
0201203POR TBL DIS 14X5MGRp.
0201204POR TBL DIS 28X5MGRp.700.41
0201205POR TBL DIS 30X5MGRp.
0201206POR TBL DIS 35X5MGRp.
0201207POR TBL DIS 56X5MGRp.
0201208POR TBL DIS 60X5MGRp.
0201209POR TBL DIS 70X5MGRp.
0201210POR TBL DIS 98X5MGRp.
0201211POR TBL DIS 100X5MGRp.
0201212POR TBL DIS 7X1X5MGRp.
0201213POR TBL DIS 10X1X5MGRp.
0201214POR TBL DIS 14X1X5MGRp.
0201215POR TBL DIS 28X1X5MGRp.
0201216POR TBL DIS 30X1X5MGRp.
0201217POR TBL DIS 35X1X5MGRp.
0201218POR TBL DIS 56X1X5MGRp.
0201219POR TBL DIS 60X1X5MGRp.
0201220POR TBL DIS 70X1X5MGRp.
0201221POR TBL DIS 98X1X5MGRp.
0201222POR TBL DIS 100X1X5MGRp.
0201223POR TBL DIS 7X10MGRp.
0201224POR TBL DIS 10X10MGRp.
0201225POR TBL DIS 14X10MGRp.
0201226POR TBL DIS 28X10MGRp.
0201227POR TBL DIS 30X10MGRp.
0201228POR TBL DIS 56X10MGRp.
0201229POR TBL DIS 98X10MGRp.
0201230POR TBL DIS 100X10MGRp.
0201231POR TBL DIS 250X10MGRp.
0201232POR TBL DIS 500X10MGRp.
0201233POR TBL DIS 7X10MGRp.
0201234POR TBL DIS 10X10MGRp.
0201235POR TBL DIS 14X10MGRp.
0201236POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0201237POR TBL DIS 30X10MGRp.
0201238POR TBL DIS 35X10MGRp.
0201239POR TBL DIS 56X10MGRp.
0201240POR TBL DIS 60X10MGRp.
0201241POR TBL DIS 70X10MGRp.
0201242POR TBL DIS 98X10MGRp.
0201243POR TBL DIS 100X10MGRp.
0201244POR TBL DIS 7X1X10MGRp.
0201245POR TBL DIS 10X1X10MGRp.
0201246POR TBL DIS 14X1X10MGRp.
0201247POR TBL DIS 28X1X10MGRp.
0201248POR TBL DIS 30X1X10MGRp.
0201249POR TBL DIS 35X1X10MGRp.
0201250POR TBL DIS 56X1X10MGRp.
0201251POR TBL DIS 60X1X10MGRp.
0201252POR TBL DIS 70X1X10MGRp.
0201253POR TBL DIS 98X1X10MGRp.
0201254POR TBL DIS 100X1X10MGRp.
0201255POR TBL DIS 98X15MGRp.
0201256POR TBL DIS 100X15MGRp.
0201257POR TBL DIS 7X1X15MGRp.
0201258POR TBL DIS 10X1X15MGRp.
0201259POR TBL DIS 14X1X15MGRp.
0201260POR TBL DIS 28X1X15MGRp.
0201261POR TBL DIS 30X1X15MGRp.
0201262POR TBL DIS 35X1X15MGRp.
0201263POR TBL DIS 56X1X15MGRp.
0201264POR TBL DIS 60X1X15MGRp.
0201265POR TBL DIS 70X1X15MGRp.
0201266POR TBL DIS 98X1X15MGRp.
0201267POR TBL DIS 100X1X15MGRp.
0201268POR TBL DIS 7X15MGRp.
0201269POR TBL DIS 10X15MGRp.
0201270POR TBL DIS 14X15MGRp.
0201271POR TBL DIS 28X15MGRp.
0201272POR TBL DIS 30X15MGRp.
0201273POR TBL DIS 56X15MGRp.
0201274POR TBL DIS 98X15MGRp.
0201275POR TBL DIS 100X15MGRp.
0201276POR TBL DIS 250X15MGRp.
0201277POR TBL DIS 500X15MGRp.
0201278POR TBL DIS 7X15MGRp.
0201279POR TBL DIS 10X15MGRp.
0201280POR TBL DIS 14X15MGRp.
0201281POR TBL DIS 28X15MGRp.
0201282POR TBL DIS 30X15MGRp.
0201283POR TBL DIS 35X15MGRp.
0201284POR TBL DIS 56X15MGRp.
0201285POR TBL DIS 60X15MGRp.
0201286POR TBL DIS 70X15MGRp.

OLANZAPIN ORION 5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPIN ORION 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0152883POR TBL FLM 14X5MGRp.
0152884POR TBL FLM 28X5MGRp.211.96
0152885POR TBL FLM 30X5MGRp.
0152886POR TBL FLM 35X5MGRp.
0152887POR TBL FLM 56X5MGRp.
0152888POR TBL FLM 70X5MGRp.
0152889POR TBL FLM 98X5MGRp.
0152897POR TBL FLM 14X10MGRp.
0152898POR TBL FLM 28X10MGRp.282.60
0152899POR TBL FLM 30X10MGRp.
0152900POR TBL FLM 35X10MGRp.
0152901POR TBL FLM 56X10MGRp.
0152902POR TBL FLM 70X10MGRp.
0152903POR TBL FLM 98X10MGRp.

OLANZAPIN ORION 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN ORION 10 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN ORION 15 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN ORION 20 mg por. tbl. dis.
dispergovatelné tablety

Orion Corporation, Espoo, Finsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0152918POR TBL DIS 14X5MGRp.
0152919POR TBL DIS 28X5MGRp.211.96
0152920POR TBL DIS 30X5MGRp.
0152921POR TBL DIS 35X5MGRp.
0152922POR TBL DIS 56X5MGRp.
0152923POR TBL DIS 70X5MGRp.
0152924POR TBL DIS 98X5MGRp.
0152925POR TBL DIS 14X10MGRp.
0152926POR TBL DIS 28X10MGRp.282.60
0152927POR TBL DIS 30X10MGRp.
0152928POR TBL DIS 35X10MGRp.
0152929POR TBL DIS 56X10MGRp.
0152930POR TBL DIS 70X10MGRp.
0152931POR TBL DIS 98X10MGRp.
0152932POR TBL DIS 14X15MGRp.
0152933POR TBL DIS 28X15MGRp.423.91
0152934POR TBL DIS 30X15MGRp.
0152935POR TBL DIS 35X15MGRp.
0152936POR TBL DIS 56X15MGRp.
0152937POR TBL DIS 70X15MGRp.
0152938POR TBL DIS 98X15MGRp.
0152939POR TBL DIS 14X20MGRp.
0152940POR TBL DIS 28X20MGRp.477.66
0152941POR TBL DIS 30X20MGRp.
0152942POR TBL DIS 35X20MGRp.
0152943POR TBL DIS 56X20MGRp.
0152944POR TBL DIS 70X20MGRp.
0152945POR TBL DIS 98X20MGRp.

OLANZAPINE POLPHARMA 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPINE POLPHARMA 10 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Starogard Gdaňski, Polsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0159080POR TBL DIS 28X5MGRp.700.41
0159081POR TBL DIS 30X5MGRp.
0159082POR TBL DIS 56X5MGRp.
0159083POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0159084POR TBL DIS 30X10MGRp.
0159085POR TBL DIS 56X10MGRp.

OLANZAPIN SANDOZ 10 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby vykázali zlepšení. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0114565POR TBL FLM 7X10MGRp.
0114566POR TBL FLM 10X10MGRp.
0114567POR TBL FLM 14X10MGRp.
0114568POR TBL FLM 20X10MGRp.
0114569POR TBL FLM 28X10MGRp.934.66
0114570POR TBL FLM 30X10MGRp.
0114571POR TBL FLM 50X10MGRp.
0114572POR TBL FLM 56X10MGRp.
0114573POR TBL FLM 60X10MGRp.
0114574POR TBL FLM 100X10MGRp.
0114575POR TBL FLM 500X10MGRp.
0114576POR TBL FLM 50X10MGRp.
0114577POR TBL FLM 100X10MGRp.
0114578POR TBL FLM 500X10MGRp.
0114579POR TBL FLM 70X10MGRp.
0114580POR TBL FLM 35X10MGRp.
0114581POR TBL FLM 98X10MGRp.
0199902POR TBL FLM 250X10MGRp.

OLANZAPIN SANDOZ 10 mg DISTAB por. tbl. dis.
OLANZAPIN SANDOZ 20 mg DISTAB por. tbl. dis.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná.
Výčet balení

0170201POR TBL DIS 7X10MGRp.
0170202POR TBL DIS 10X10MGRp.
0170203POR TBL DIS 14X10MGRp.
0170204POR TBL DIS 20X10MGRp.
0170205POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0170206POR TBL DIS 30X10MGRp.
0170207POR TBL DIS 35X10MGRp.
0170208POR TBL DIS 50X10MGRp.
0170209POR TBL DIS 56X10MGRp.
0170210POR TBL DIS 60X10MGRp.
0170211POR TBL DIS 70X10MGRp.
0170212POR TBL DIS 98X10MGRp.
0170213POR TBL DIS 100X10MGRp.
0170214POR TBL DIS 500X10MGRp.
0170229POR TBL DIS 7X20MGRp.
0170230POR TBL DIS 10X20MGRp.
0170231POR TBL DIS 14X20MGRp.
0170232POR TBL DIS 20X20MGRp.
0170233POR TBL DIS 28X20MGRp.1 580.52
0170234POR TBL DIS 30X20MGRp.
0170235POR TBL DIS 35X20MGRp.
0170236POR TBL DIS 50X20MGRp.
0170237POR TBL DIS 56X20MGRp.
0170238POR TBL DIS 60X20MGRp.
0170239POR TBL DIS 70X20MGRp.
0170240POR TBL DIS 98X20MGRp.
0170241POR TBL DIS 100X20MGRp.
0170242POR TBL DIS 500X20MGRp.

OLANZAPIN STADA OROTAB 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPIN STADA OROTAB 10 mg por. tbl. dis.

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0184001POR TBL DIS 154X5MGRp.
0184002POR TBL DIS 98X5MGRp.2 451.42
0184003POR TBL DIS 126X5MGRp.
0184004POR TBL DIS 154X5MGRp.
0184005POR TBL DIS 28X5MGRp.700.41
0184006POR TBL DIS 30X5MGRp.
0184007POR TBL DIS 56X5MGRp.
0184008POR TBL DIS 14X5MGRp.
0184009POR TBL DIS 28X5MGRp.700.41
0184010POR TBL DIS 30X5MGRp.
0184011POR TBL DIS 56X5MGRp.
0184012POR TBL DIS 98X5MGRp.2 451.42
0184013POR TBL DIS 126X5MGRp.
0184014POR TBL DIS 14X5MGRp.
0184015POR TBL DIS 126X10MGRp.
0184016POR TBL DIS 154X10MGRp.
0184017POR TBL DIS 14X10MGRp.
0184018POR TBL DIS 98X10MGRp.3 271.24
0184019POR TBL DIS 126X10MGRp.
0184020POR TBL DIS 154X10MGRp.
0184021POR TBL DIS 30X10MGRp.
0184022POR TBL DIS 56X10MGRp.
0184023POR TBL DIS 60X10MGRp.
0184024POR TBL DIS 28X10MGRp.934.65
0184025POR TBL DIS 30X10MGRp.
0184026POR TBL DIS 56X10MGRp.
0184027POR TBL DIS 60X10MGRp.
0184028POR TBL DIS 14X10MGRp.
0184029POR TBL DIS 98X10MGRp.3 271.24
0184030POR TBL DIS 28X10MGRp.934.65

OLANZAPINE TEVA 2.5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPINE TEVA 5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPINE TEVA 7.5 mg por. tbl. flm.
OLANZAPINE TEVA 10 mg por. tbl. flm.
OLANZAPINE TEVA 15 mg por. tbl. flm.
OLANZAPINE TEVA 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0029273POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0029274POR TBL FLM 30X2.5MGRp.
0029275POR TBL FLM 56X2.5MGRp.
0029276POR TBL FLM 28X5MGRp.700.43
0029277POR TBL FLM 30X5MGRp.
0029278POR TBL FLM 50X5MGRp.
0029279POR TBL FLM 56X5MGRp.
0029280POR TBL FLM 28X7.5MGRp.
0029281POR TBL FLM 30X7.5MGRp.
0029282POR TBL FLM 56X7.5MGRp.
0029283POR TBL FLM 7X10MGRp.
0029284POR TBL FLM 28X10MGRp.934.66
0029285POR TBL FLM 30X10MGRp.
0029286POR TBL FLM 50X10MGRp.
0029287POR TBL FLM 56X10MGRp.
0029288POR TBL FLM 28X15MGRp.
0029289POR TBL FLM 30X15MGRp.
0029290POR TBL FLM 50X15MGRp.
0029291POR TBL FLM 56X15MGRp.
0029292POR TBL FLM 28X20MGRp.
0029293POR TBL FLM 30X20MGRp.
0029294POR TBL FLM 56X20MGRp.
0194373POR TBL FLM 98X2.5MGRp.
0194374POR TBL FLM 98X5MGRp.
0194375POR TBL FLM 98X7.5MGRp.
0194376POR TBL FLM 98X10MGRp.
0194377POR TBL FLM 98X15MGRp.
0194378POR TBL FLM 98X20MGRp.
0500066POR TBL FLM 35X2.5MGRp.
0500067POR TBL FLM 70X2.5MGRp.
0500068POR TBL FLM 35X5MGRp.
0500069POR TBL FLM 70X5MGRp.
0500070POR TBL FLM 35X7.5MGRp.
0500071POR TBL FLM 70X7.5MGRp.
0500072POR TBL FLM 35X10MGRp.
0500073POR TBL FLM 70X10MGRp.
0500074POR TBL FLM 35X15MGRp.
0500075POR TBL FLM 70X15MGRp.
0500076POR TBL FLM 35X20MGRp.
0500077POR TBL FLM 70X20MGRp.

OLANZAPINE TEVA 5 mg por. tbl. dis.
OLANZAPINE TEVA 10 mg por. tbl. dis.
OLANZAPINE TEVA 15 mg por. tbl. dis.
OLANZAPINE TEVA 20 mg por. tbl. dis.
tablety dispergovatelné v ústech

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Prevence recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná.
Výčet balení

0029295POR TBL DIS 28X5MGRp.700.43
0029296POR TBL DIS 30X5MGRp.
0029297POR TBL DIS 50X5MGRp.
0029298POR TBL DIS 56X5MGRp.
0029299POR TBL DIS 28X10MGRp.934.66
0029300POR TBL DIS 30X10MGRp.
0029301POR TBL DIS 50X10MGRp.
0029302POR TBL DIS 56X10MGRp.
0029303POR TBL DIS 28X15MGRp.
0029304POR TBL DIS 30X15MGRp.
0029305POR TBL DIS 50X15MGRp.
0029306POR TBL DIS 56X15MGRp.
0029307POR TBL DIS 28X20MGRp.
0029308POR TBL DIS 30X20MGRp.
0029309POR TBL DIS 56X20MGRp.
0194379POR TBL DIS 98X5MGRp.
0194380POR TBL DIS 98X10MGRp.
0194381POR TBL DIS 98X15MGRp.
0194382POR TBL DIS 98X20MGRp.
0500078POR TBL DIS 35X5MGRp.
0500079POR TBL DIS 70X5MGRp.
0500080POR TBL DIS 35X10MGRp.
0500081POR TBL DIS 70X10MGRp.
0500082POR TBL DIS 35X15MGRp.
0500083POR TBL DIS 70X15MGRp.
0500084POR TBL DIS 35X20MGRp.
0500085POR TBL DIS 70X20MGRp.