Zdroj: AISLP Výběr léku

BIKALARD 150 mg por. tbl. flm.

Ardez Pharma s.r.o., Kosoř, ČR.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Jako samostatná nebo adjuvantní léčba k radikální prostatektomii či radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty a vysokým rizikem progrese.
Výčet balení

0119692POR TBL FLM 30X150MG BLI IIRp.
0119693POR TBL FLM 60X150MG BLI IIRp.
0119694POR TBL FLM 90X150MG BLI IIRp.
0124364POR TBL FLM 30X150MG BLI IRp.1 169.04
0124365POR TBL FLM 60X150MG BLI IRp.
0124366POR TBL FLM 90X150MG BLI IRp.