Zdroj: AISLP Výběr léku

FLEXBUMIN 200 g/l inf. sol.

Baxter Czech s.r.o., Praha, ČR.

Krevní derivát, albumin.

Obnovení a udržení cirkulujícího objemu krve tam, kde byl prokázán objemový deficit a je vhodné podání koloidu.
Výčet balení

0119094INF SOL 24X50MLRp.22 325.54
0119095INF SOL 12X100MLRp.22 325.54
0191087INF SOL 2X12X50MLRp.
0191088INF SOL 2X6X100MLRp.
0192352INF SOL 1X50MLRp.930.23
0192353INF SOL 1X100MLRp.1 860.46