Zdroj: AISLP Výběr léku

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER inh. gas cry.

Messer Technogas s.r.o., Praha, ČR.

Medicinální plyn, kyslík.

Normobarická a hyperbarická oxygenoterapie.
Výčet balení

0118550INH GAS CRY 1X24560LRp.
0136377INH GAS CRY 1X1LRp.
0136378INH GAS CRY 1X29LRp.
0136379INH GAS CRY 1X186LRp.
0136380INH GAS CRY 1X630LRp.
0136381INH GAS CRY 1X619LRp.
0136382INH GAS CRY 1X422LRp.

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ SIAD inh. gas cry.

SIAD Czech s.r.o., Praha, ČR.

Medicinální plyn, kyslík.

Součást anestezie a intenzivní péče, léčba hypoxie.
Výčet balení

0119480INH GAS CRY 1X23525 LRp.
0119481INH GAS CRY 1X23680 LRp.
0119482INH GAS CRY 1X24511 LRp.
0119483INH GAS CRY 1X28005 LRp.
0119484INH GAS CRY 1X24593 LRp.
0128813INH GAS CRY 1X230 LRp.
0128814INH GAS CRY 1X600 LRp.
0187638INH GAS CRY 1X8138 LRp.
0187639INH GAS CRY 1X23961 LRp.

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER inh. gas crs.

Messer Technogas s.r.o., Praha, ČR.

Medicinální plyn, kyslík.

Normobarická a hyperbarická oxygenoterapie.
Výčet balení

0127004INH GAS CRS 1L/150L IRp.
0136341INH GAS CRS 2L/300L IRp.
0136342INH GAS CRS 10L/1600L IRp.
0136343INH GAS CRS 40L/6500L IRp.
0136344INH GAS CRS 50L/8125L IRp.
0136345INH GAS CRS 1L/150L IIRp.
0136346INH GAS CRS 1L/150LIVRp.
0136347INH GAS CRS 1L/150L VRp.
0136348INH GAS CRS 2L/300L IIRp.
0136349INH GAS CRS 2L/300L IVRp.
0136350INH GAS CRS 2L/300L VRp.
0136351INH GAS CRS 10L/1600L IIRp.
0136352INH GAS CRS 10L/1600L IVRp.
0136353INH GAS CRS 10L/1600L VRp.
0136354INH GAS CRS 40L/6500L IIRp.
0136355INH GAS CRS 50L/8125L IIRp.
0136356INH GAS CRS 1L/200L IRp.
0136357INH GAS CRS 1L/200L IIRp.
0136358INH GAS CRS 1L/200L IVRp.
0136359INH GAS CRS 1L/200L VRp.
0136360INH GAS CRS 2L/400L IRp.
0136361INH GAS CRS 2L/400L IIRp.
0136362INH GAS CRS 2L/400L IVRp.
0136363INH GAS CRS 2L/400L VRp.
0136364INH GAS CRS 10L/2200L IRp.
0136365INH GAS CRS 10L/2200L IIRp.
0136366INH GAS CRS 10L/2200L IIIRp.
0136367INH GAS CRS 10L/2200L IVRp.
0136368INH GAS CRS 10L/2200L VRp.
0136369INH GAS CRS 50L/10800L IRp.
0136370INH GAS CRS 50L/10800L IIRp.
0136371INH GAS CRS 50L/10800L IIIRp.
0136372INH GAS CRS 5L/1100L IVRp.
0136373INH GAS CRS 5L/1100L VRp.
0136374INH GAS CRS 12X50L/129600L VIRp.
0136375INH GAS CRS 12X50L/129600L VIIRp.

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK MPRC inh. gas crs.

Air Liquide Santé International, Paris, Francie.

Medicinální plyn, kyslík.

Normobarická a hyperbarická oxygenoterapie.
Výčet balení

0203418INH GAS CRS 1L/215L IRp.
0203419INH GAS CRS 2L/430L IRp.
0203420INH GAS CRS 3L/645L IRp.
0203421INH GAS CRS 4L/860L IRp.
0203422INH GAS CRS 5L/1074L IRp.
0203423INH GAS CRS 10L/2149L IRp.
0203424INH GAS CRS 11L/2364L IRp.
0203425INH GAS CRS 14L/3009L IRp.
0203426INH GAS CRS 20L/4298L IRp.
0203427INH GAS CRS 40L/8596L IRp.
0203428INH GAS CRS 50L/10743L IRp.
0203429INH GAS CRS 1L/215L IIRp.
0203430INH GAS CRS 2L/430L IIRp.
0203431INH GAS CRS 3L/645L IIRp.
0203432INH GAS CRS 4L/860L IIRp.
0203433INH GAS CRS 5L/1074L IIRp.
0203434INH GAS CRS 10L/2149L IIRp.
0203435INH GAS CRS 11L/2364L IIRp.
0203436INH GAS CRS 14L/3009L IIRp.
0203437INH GAS CRS 20L/4298L IIRp.
0203438INH GAS CRS 40L/8596L IIRp.
0203439INH GAS CRS 50L/10743L IIRp.
0203440INH GAS CRS 2L/430L IIIRp.
0203441INH GAS CRS 3L/645L IIIRp.
0203442INH GAS CRS 4L/860L IIIRp.
0203443INH GAS CRS 5L/1074L IIIRp.
0203444INH GAS CRS 10L/2149L IIIRp.
0203445INH GAS CRS 11L/2364L IIIRp.
0203446INH GAS CRS 2L/430L IVRp.
0203447INH GAS CRS 3L/645L IVRp.
0203448INH GAS CRS 5L/1074L IVRp.
0203449INH GAS CRS 10L/2149L IVRp.
0203450INH GAS CRS 11L/2364L IVRp.
0203451INH GAS CRS 2L/430L VRp.
0203452INH GAS CRS 3L/645L VRp.
0203453INH GAS CRS 5L/1074L VRp.
0203454INH GAS CRS 10L/2149L VRp.
0203455INH GAS CRS 11L/2364L VRp.
0203456INH GAS CRS 2L/430L VIRp.
0203457INH GAS CRS 3L/645L VIRp.
0203458INH GAS CRS 5L/1074L VIRp.
0203459INH GAS CRS 10L/2149L VIRp.
0203460INH GAS CRS 11L/2364L VIRp.
0203461INH GAS CRS 12X50L/128910L VIIRp.
0203462INH GAS CRS12X50L/128910L VIIIRp.

MEDICINÁLNÍ KAPALNÝ KYSLÍK MPRC inh. gas cry.

Air Liquide Santé International, Paris, Francie.

Medicinální plyn, kyslík.

Normobarická a hyperbarická oxygenoterapie.
Výčet balení

0203911INH GAS CRY 20LTRp.
0203912INH GAS CRY 32LTRp.
0203913INH GAS CRY 36LTRp.
0203914INH GAS CRY 44LTRp.
0203915INH GAS CRY 45LTRp.
0203916INH GAS CRY 46LTRp.
0203917INH GAS CRY 2000LTRp.
0203918INH GAS CRY 3000LTRp.
0203919INH GAS CRY 6000LTRp.
0203920INH GAS CRY 10000LTRp.
0203921INH GAS CRY 20000LTRp.
0203922INH GAS CRY 21000LTRp.
0203923INH GAS CRY 30000LTRp.

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ SIAD inh. gas crs.

SIAD Czech s.r.o., Praha, ČR.

Medicinální plyn, kyslík.

Součást anestezie a intenzivní péče, léčba hypoxie.
Výčet balení

0117844INH GAS CRS 2L/430L IRp.
0117845INH GAS CRS 3L/675L IRp.
0117846INH GAS CRS 5L/1080L IRp.
0117847INH GAS CRS 10L/2160L IRp.
0117848INH GAS CRS 20L/4320L IRp.
0117849INH GAS CRS 40L/8640L IRp.
0117850INH GAS CRS 50L/10800L IRp.
0117851INH GAS CRS 2L/430L IIRp.
0117852INH GAS CRS 16X50L/172800L IIIRp.
0214967INH GAS CRS 10L/2160L IVX99.5%Rp.
0214968INH GAS CRS 2L/320L VX99.5%Rp.
0214969INH GAS CRS 3L/500L VX99.5%Rp.
0214970INH GAS CRS 5L/810L VX99.5%Rp.
0214971INH GAS CRS 10L/1620L VX99.5%Rp.
0214972INH GAS CRS 2L/320L VIX99.5%Rp.
0214973INH GAS CRS 10L/1620L VIIX99.5Rp.
0214974INH GAS CRS 20L/3240L VX99.5%Rp.
0214975INH GAS CRS 40L/6480L VX99.5%Rp.
0214976INH GAS CRS 50L/8100L VX99.5%Rp.
0214977INH GAS CRS 16X50L/129600L VIIRp.