Zdroj: AISLP Výběr léku

NOXAP 200 ppm mol/mol inh. gas crs.
NOXAP 800 ppm mol/mol inh. gas crs.

Air Products s.r.o., Děčín, ČR.

Léčivo respiračního systému, oxid dusnatý.

Společně s ventilační podporou a dalšími vhodnými látkami: k léčbě novorozenců (gestační věk >= 34. týdnů) s hypoxickým respiračním selháním spojeným s prokázanou pulmonální hypertenzí; jako součást léčby peri- a postoperační plicní hypertenze ve spojení s operací srdce u dospělých a dětí.
Výčet balení

0117689INH GAS CRS 1X2LRp.
0117690INH GAS CRS 1X5LRp.
0117691INH GAS CRS 1X10LRp.
0117692INH GAS CRS 1X20LRp.
0117695INH GAS CRS 1X40LRp.
0117697INH GAS CRS 1X2LRp.
0117698INH GAS CRS 1X5LRp.
0117699INH GAS CRS 1X10LRp.
0117700INH GAS CRS 1X20LRp.
0117703INH GAS CRS 1X40LRp.