Zdroj: AISLP Výběr léku

NIONTIX inh. gas

Linde Gas a.s., Praha, ČR.

Celkové inhalační anestetikum.

Jako celkové anestetikum v kombinaci s jinými intravenózními nebo inhalačními anestetiky. Jako analgetikum/sedativum v situacích, kdy je vyžadován rychlý nástup účinku s rychlým odezněním.
Výčet balení

0117021INH GAS LIQ 1X40L/16200L IRp.
0117022INH GAS LIQ 1X50L/20300L IRp.
0117023INH GAS LIQ 1X2L/810L IIRp.
0117024INH GAS LIQ 1X2L/810L IRp.
0117025INH GAS LIQ 1X10L/4100L IRp.
0128800INH GAS LIQ 1X10L/4100L IIRp.
0128801INH GAS LIQ 1X40L/16200L IIRp.
0128802INH GAS LIQ 1X50L/20300L IIRp.
0128803INH GAS LIQ 12X40L/195000L IIIRp.
0128804INH GAS LIQ 12X50L/244000L IIIRp.