Zdroj: AISLP Výběr léku

DIROTON PLUS H 10 mg/12.5 mg por. tbl. nob.
DIROTON PLUS H 20 mg/12.5 mg por. tbl. nob.
tablety

Gedeon Richter Plc., Budapest, Maďarsko.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba mírné až středně závažné hypertenze u pacientů, kteří jsou již stabilizováni na podávání obou léčivých látek ve stejném poměru dávek.

0115688POR TBL NOB 30Rp.96.38
0115689POR TBL NOB 30Rp.120.36