Zdroj: AISLP Výběr léku

APO-ENALAPRIL 5 mg por. tbl. nob.
APO-ENALAPRIL 10 mg por. tbl. nob.
APO-ENALAPRIL 20 mg por. tbl. nob.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor.

Léčba hypertenze, léčba symptomatického srdečního selhání, prevence symptomatického srdečního selhání u pacientů s asymptomatickou dysfunkcí levé komory (ejekční frakce 35% a nižší).
Výčet balení

0115479POR TBL NOB 100X5MGRp.15.46
0115480POR TBL NOB 100X10MGRp.30.92
0115481POR TBL NOB 100X20MGRp.61.85