Zdroj: AISLP Výběr léku

SEROQUEL PROLONG 200 mg por. tbl. pro.
tablety s prodlouženým uvolňováním

AstraZeneca UK Ltd., London, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie. Léčba bipolární poruchy: středně těžké až těžké manické epizody; těžké depresivní epizody; prevence rekurence manické nebo depresivní epizody u pacientů, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem. Přídatná léčba těžkých depresivních epizod u pacientů s depresivní nemocí (MDD), u kterých byla suboptimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii.

0114967POR TBL PRO 60X200MGRp.393.63
0114968POR TBL PRO 100X200MGRp.