Zdroj: AISLP Výběr léku

BICALUTAMID ACTAVIS 50 mg por. tbl. flm.
BICALUTAMID ACTAVIS 150 mg por. tbl. flm.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Bicalutamid Actavis 50 mg: Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH nebo chirurgickou kastrací. Bicalutamid Actavis 150 mg: Jako samostatná nebo adjuvantní léčba k radikální prostatektomii či radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty a vysokým rizikem progrese nemoci.
Výčet balení

0114781POR TBL FLM 5X50MGRp.
0114782POR TBL FLM 7X50MGRp.
0114783POR TBL FLM 10X50MGRp.
0114784POR TBL FLM 14X50MGRp.
0114785POR TBL FLM 20X50MGRp.
0114786POR TBL FLM 28X50MGRp.
0114787POR TBL FLM 30X50MGRp.221.67
0114788POR TBL FLM 40X50MGRp.
0114789POR TBL FLM 50X50MGRp.
0114790POR TBL FLM 56X50MGRp.
0114791POR TBL FLM 80X50MGRp.
0114792POR TBL FLM 84X50MGRp.
0114793POR TBL FLM 90X50MGRp.
0114794POR TBL FLM 98X50MGRp.
0114795POR TBL FLM 100X50MGRp.
0114796POR TBL FLM 140X50MGRp.
0114797POR TBL FLM 200X50MGRp.
0114798POR TBL FLM 280X50MGRp.
0114817POR TBL FLM 5X150MGRp.
0114818POR TBL FLM 7X150MGRp.
0114819POR TBL FLM 10X150MGRp.
0114820POR TBL FLM 14X150MGRp.
0114821POR TBL FLM 20X150MGRp.
0114822POR TBL FLM 28X150MGRp.
0114823POR TBL FLM 30X150MGRp.1 169.04
0114824POR TBL FLM 40X150MGRp.
0114825POR TBL FLM 50X150MGRp.
0114826POR TBL FLM 56X150MGRp.
0114827POR TBL FLM 80X150MGRp.
0114828POR TBL FLM 84X150MGRp.
0114829POR TBL FLM 90X150MGRp.
0114830POR TBL FLM 98X150MGRp.
0114831POR TBL FLM 100X150MGRp.
0114832POR TBL FLM 140X150MGRp.
0114833POR TBL FLM 200X150MGRp.
0114834POR TBL FLM 280X150MGRp.

BICALUTAMIDE BLUEFISH 50 mg por. tbl. flm.
BICALUTAMIDE BLUEFISH 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Bicalutamide Bluefish 50 mg: Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH nebo chirurgickou kastrací. Bicalutamide Bluefish 150 mg: Jako samostatná nebo adjuvantní léčba k radikální prostatektomii či radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese nemoci.
Výčet balení

0130797POR TBL FLM 14X50MGRp.
0130798POR TBL FLM 28X50MGRp.
0130799POR TBL FLM 30X50MGRp.221.66
0130800POR TBL FLM 90X50MGRp.
0130801POR TBL FLM 98X50MGRp.
0130802POR TBL FLM 100X50MGRp.
0130803POR TBL FLM 14X150MGRp.
0130804POR TBL FLM 28X150MGRp.
0130805POR TBL FLM 30X150MGRp.1 169.04
0130806POR TBL FLM 90X150MGRp.
0130807POR TBL FLM 98X150MGRp.
0130808POR TBL FLM 100X150MGRp.

BICALUTAMIDE FARMAPROJECTS 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Farmaprojects S.A., Barcelona, Španělsko.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Jako samostatná nebo adjuvantní léčba k radikální prostatektomii či radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese onemocnění.

0129926POR TBL FLM 28X150MGRp.
0129927POR TBL FLM 30X150MGRp.